I Ångpannegatans processer undersöker konstnärerna hur ett område kan programmeras så att den planerade stadsutvecklingen i området kan förhålla sig till konsten. Detta arbete är en förstudie av platsens konstnärliga potential. Förstudien är uteslutande fokuserad på konstens förutsättningar och arbetar endast med konst som redskap.